Contact us

ELLINIKI ETAIRIA – Society for the Environment & Cultural Heritage
28, Tripodon st., Plaka
GR – 105 58, Athens
tel.: +30 210 32 25 245, +30 210 32 26 693 (ext. 2)
fax: +30 210 32 25 240
email: elet@ellinikietairia.gr / sepi@ ellinikietairia.gr

Send Us An Email