Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Τριπόδων 28, Πλάκα
105 58 Αθήνα
τηλ.: 210 32 25 245 / 210 32 26 693 (εσωτ. 2)
fax: 210 32 25 240
email: elet@ellinikietairia.gr, sepi@ellinikietairia.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας