Μονοπάτια Πολιτισμού Σαμοθράκης – Παρουσίαση στην “Εβδομάδα Πολιτισμών”

Οκτ

02

Time: 19:00
Location: Goethe Institut, Paris, FRANCE